Šios Elektroninės prekybos taisyklės (toliau – Taisyklės) yra privaloma ir neatsiejama pirkimo – pardavimo sutarties, sudaromos tarp internetinės parduotuvės https://ibar.lt arba UAB IBAR LT ir  kliento (toliau – Jūs) dalis, supažindinančios Jus su el. parduotuvės prekių pirkimo – pardavimo sąlygomis bei nustatančios UAB IBAR LT ir Jūsų teises bei įsipareigojimus, susijusius su prekių pirkimu – pardavimu el. parduotuvėje, Internetinės parduotuvės https://ibar.lt.

I. Bendrosios nuostatos

 1. Naudotis internetinės parduotuvės https://ibar.lt paslaugomis turi teisę:1.1. veiksnūs fiziniai asmenys, vyresni negu 20 metų amžiaus;

  1.2. juridiniai asmenys.

 2. Jeigu Jūs norite naudotis el. parduotuvės paslaugomis, privalote užsiregistruoti. Registracija laikoma įvykusia ir galiojančia, kai Jūs elektroniniu būdu pateikiate informaciją apie save ir perėjote prie tolimesnių veiksmų.
 3. Jūsų pateikti asmens duomenys (vardas, pavardė, adresas, telefonas, el. pašto adresas) registruojantis internetinėje parduotuvėje https://ibar.lt ir/ar naudojantis jų funkcijomis saugomi ir tvarkomi vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, kitais duomenų apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais bei šiomis elektroninėmis taisyklėmis.
 4. Prekių, užstato ir pristatymo kainos internetinėje parduotuvėje https://ibar.lt yra nurodytos įskaičius PVM. Gėrimų kainos yra nurodytos kartu su 10 centų užstatu už pakuotės. Atliekant mokėjimą visa užstato už pakuotes suma yra įskaičiuota. Taip pat pridedamas mokestis už pristatymą, jei jis yra skaičiuojamas.
 5. Pirkimo – pardavimo sutartis laikoma sudaryta nuo to momento, kai Jūs internetinėje parduotuvėje https://ibar.lt aplikacijoje, suformavę prekių krepšelį, nurodę pristatymo adresą, pasirinkę apmokėjimo būdą ir susipažinę (perskaitę paspaudžiate mygtuką “Sutinku su pirkimo sąlygomis“) su šiomis Taisyklėmis, paspaudžiate mygtuką „Patvirtinti užsakymą“. Sutartis, elektroniniu būdu sudaryta tarp UAB IBAR LT ir Jūsų, yra saugoma internetinėje parduotuvėje https://ibar.lt aplikacijoje ir Jums gali būti prieinama elektronine forma.
 6. Apie pirkimo – pardavimo sutarties sudarymą UAB IBAR LT Jus informuoja išsiųsdamas pranešimą Jūsų nurodytu el. pašto adresu.

II. Jūsų TEISĖS IR PAREIGOS

 1. Jūs galite pasirinkti ir užsisakyti bet kurią prekę iš internetinės parduotuvės https://ibar.lt kataloguose pateikiamų prekių.
 2. Jūs, naudodamasis internetinės parduotuvės https://ibar.lt aplikacijos paslaugomis, sutinkate su šiomis Taisyklėmis ir privalote jų laikytis.
 3. Jūs internetinės parduotuvės https://ibar.lt aplikacijos registracijos formoje privalote pateikti išsamius ir teisingus duomenis. Jeigu bus pasikeitę Jūsų asmens duomenys ir mes apie tai nebūsime informuoti, Jūs prisiimsite visą dėl to kylančią nuostolių riziką.
 4. Jūs atsakote už visus savo veiksmus, atliktus naudojantis internetine parduotuve https://ibar.lt aplikacija.
 5. Tam pačiam asmeniui draudžiama registruotis ir naudotis internetinės parduotuvės https://ibar.lt teikiamomis paslaugomis keliais vardais.
 6. Jūs privalote būti nurodytoje vietoje, nurodytu laiku ir priimti užsakytas prekes.
 7. Jūs įsipareigojate neperduoti tretiesiems asmenims savo registracijos bei prisijungimo duomenų. Jeigu Jūs prarandate prisijungimo duomenis, privalote nedelsiant informuoti el. paštu: info@ibar.lt. UAB IBAR LT neatsako už trečiųjų asmenų veiksmus pasinaudojus Jūsų prisijungimo duomenimis iki informavimo momento. Tokiu atveju, UAB IBAR LT turi teisę laikyti, kad veiksmus el. parduotuvėje atlikote Jūs.
 8. UAB IBAR LT neatsako už trečiųjų asmenų veiksmus, kai pasinaudoję Jūsų bankininkystės sistema, jie sudaro pirkimo – pardavimo sutartis pasinaudodami el. parduotuvės paslaugomis.
 9. Kad galėtume pasiūlyti Jums visavertes paslaugas mūsų svetainėje, prašome leisti įrašyti Jūsų kompiuteryje (įrenginyje) informaciją (slapukus, angl. „cookies“). Įrašytą informaciją naudosime atpažindami Jus, kaip ankstesnį svetainės naudotoją, rinkdami svetainės lankomumo statistiką. Jūs bet kada galite peržiūrėti, kokią informaciją (slapukus) įrašome, ir galite ištrinti dalį ar visus įrašytus slapukus. Taip pat turite teisę nesutikti, kad būtų įrašoma ir naudojama informacija (slapukai) Jūsų kompiuteryje (įrenginyje), tačiau tokiu atveju kai kurios svetainės funkcijos Jums gali būti neprieinamos. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti, pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus, ar kreipdamiesi į mus bet kuriais svetainėje skelbiamais kontaktais.

III. UAB IBAR LT teisės ir pareigos

 1. Jeigu registracijos metu ar vėliau pateikiami melagingi, netikslūs, klaidinantys ar ne visi prašomi pateikti duomenys, arba Jūs nesilaikote kitų įsipareigojimų, numatytų šiose Taisyklėse, UAB IBAR LT turi teisę nedelsiant panaikinti registraciją ir ištrinti Jūsų duomenis arba apriboti Jūsų teisę naudotis el. parduotuvės teikiamomis paslaugomis. Už Jūsų pateiktų neteisingų duomenų sukeltus padarinius atsakote Jūs pats.
 2. UAB IBAR LT pasilieka teisę, be išankstinio perspėjimo, sustabdyti arba nutraukti Jūsų registraciją ir naudojimosi el. parduotuvės paslaugomis, jei yra pagrindo manyti, kad Jūs užsiimate neleistina veikla ar kitaip bandote pakenkti el. parduotuvės darbui arba stabiliam veikimui.
 3. UAB IBAR LT įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Jums naudotis el. parduotuvės teikiamomis paslaugomis.
 4. UAB IBAR LT, susidarius nenumatytoms aplinkybėms, negalėdamas Jums pristatyti Jūsų užsakytos prekės įsipareigoja Jums pasiūlyti analogišką prekę. Jums atsisakius priimti prekės analogą, sumokėtus pinigus grąžinsime per 72 (septyniasdešimt dvi) valandas, jeigu Jūs padarėte išankstinį apmokėjimą.

IV. Atsiskaitymas už prekes

 1. Už prekes, internetinėje parduotuvėje https://ibar.lt, Jūs galite atsiskaityti:

20.1. naudojant banko internetinės bankininkystės sistemas;

V. Prekių Pristatymas

 1. Jūsų užsakytas prekes, iš internetinės parduotuvės https://ibar.lt, pristatys kurjeris.
 2. Daugiau informacijos apie pristatymo sąlygas, terminus ir būdus galite rasti pristatymo sąlygose.
 3. Pristatymo išlaidos el. parduotuvėje į nurodytą kainą nėra įskaičiuotos, jos yra nurodomos Jums formuojant užsakymą, kaip numatyta Taisyklių 4 punkte.
 4. Pristatome tik Vilniaus miesto teritorijoje.
 5. Užsakymai, kurie pateikti pirmadieniais – šeštadieniais:
  • nuo 10 iki 19 valandos, pristatysime tą pačią dieną per 1 valandą, tačiau ne vėliau kaip iki 20 valandos;
  • po 19 valandos  pristatysime sekančią dieną iki 12 valandos.
 6. Užsakymai, kurie pateikti sekmadieniais:
  • nuo 10 iki 14 valandos, pristatysime tą pačią dieną per 1 valandą, tačiau ne vėliau kaip iki 15 valandos.
  • po 14 valandos  pristatysime pirmadienį iki 12 valandos.
 7. Užsakyti gali tik asmenys, vyresni negu 20 metų amžiaus.  Atsiimdami užsakymą, kuriame yra alkoholinių produktų, turėkite amžių patvirtinantį dokumentą.
 8. Pristatymo dydis ir kaina:
  • Pristatysime užsakymus, kurių vertė yra didesnė negu 10 EUR.
  • Jei užsakymo vertė yra nuo 10 EUR iki 50 EUR, pristatymo kaina 4,99 EUR.
  • Užsakymai, kurių vertė yra didesnė už 50 Eur, pristatomi nemokamai.

VIII. Prekių grąžinimas

 1. Prekių grąžinimui yra taikomos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso ir Mažmeninės prekybos taisyklių nuostatos.

IX. Baigiamosios nuostatos

 1. UAB IBAR LT pasilieka teisę sustabdyti, savo nuožiūra pildyti, keisti šias Taisykles ir kitus su Taisyklėmis susijusius dokumentus, apie tai Jus informuodamas el. parduotuvėje. Taisyklių papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t.y. nuo tos dienos, kai jie yra patalpinami el. parduotuvės sistemoje.
 2. Jeigu Jūs nesutinkate su nauja Taisyklių redakcija, daliniais papildymais, pakeitimais, Jūs turite teisę jų atsisakyti, su sąlyga, kad Jūs prarandate teisę naudotis el. parduotuvės paslaugomis.
 3. Jei po Taisyklių pakeitimo Jūs ir toliau naudojatės el. parduotuvės teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad Jūs sutinkate su nauja Taisyklių redakcija, daliniais pakeitimais ar papildymais.
 4. Visi nesutarimai dėl šių Taisyklių vykdymo sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti per 30 (trisdešimt) dienų, nesutarimai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
 5. Šioms taisyklėms yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

Kontaktai:

Perkantiems internetinėje parduotuvėje https://ibar.lt:

Informacija apie prekių užsakymo eigą, prekių pristatymą ir atsiėmimą el. paštu: info@ibar.lt

Įmonės rekvizitai:

Įmonės pavadinimas: UAB IBAR LT

Įmonės kodas: 305579045

PVM mokėtojo kodas: LT100013272618

Adresas: Tuskulėnų g. 39, LT-09219 Vilnius